accccccc

accccccc

威望 : 0 赞同 : 0 感谢 : 0

更多 »回复

0

是的,都已经开售了,部分单位已经交付

0

是的,都已经开售了,部分单位已经交付

0

截至2022第一季度末, 万科负债率为34.6%;持有货币资金1417.8亿元,对短期借款和一年内到期有息负债覆盖倍数为2.6倍,较年初提升0.1倍;“三道红线”持续保持绿档,国际信用评级稳定。

更多 »发问

0

469 次浏览  • 1 个关注   • 2022-05-10

0

391 次浏览  • 1 个关注   • 2022-05-09

2

368 次浏览  • 1 个关注   • 2022-05-07

0

310 次浏览  • 1 个关注   • 2022-05-06

发问

回复

文章

最新动态

我的投稿

投稿