Sahara

Sahara

威望 : 0 赞同 : 7 感谢 : 0

更多 »回复

0

目前泰禾自救的方法,是与签署债务重组协议的金融机构合作,一边出售资产回笼资金,一边盘活已有的项目。

更多 »发问

0

0 次浏览  • 1 个关注   • 6 天前

0

10 次浏览  • 1 个关注   • 2022-06-22

0

7 次浏览  • 1 个关注   • 2022-06-20

2

22 次浏览  • 1 个关注   • 2022-06-15

2

23 次浏览  • 1 个关注   • 2022-06-14

发问

回复

文章

最新动态

详细资料

个人成就:

威望: 0 赞同: 7 感谢: 0

最后活跃:
5 天前